HƯỚNG DẪN THANH TOÁN

Khi mua hàng bạn sẽ nhận được ưu đãi thanh toán theo phương thức COD (nhận hàng thanh toán tiền hàng):

Khách hàng không phải thanh toán tiền trước mà khi nào nhận được hàng mới thanh toán tiền cho người giao hàng